Motto projektu:

"Najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności i radykalne ograniczenie telewizji"


Cele projektu "Wielka Liga Czytelników":

  •  tworzenie mody na czytanie wśród rodzin,
  • czytający rodzic to dobry przykład dla dziecka.
  • doskonalenie umiejętności czytania/słuchania ze zrozumieniem.

Na czym polega projekt?

Uczniowie szkół podstawowych wypożyczają w bibliotece szkolnej książki z listy konkursowej i rozwiązują testy czytania ze zrozumieniem w domu, najlepiej podczas rodzinnego czytania. Wypełnione formularze oddają do biblioteki, gdzie zostają ocenione.

Akcja została ogłoszona na Zebraniu Rodziców na początku roku szkolnego, a po deklaracji rodziców chętnych do czytania swoim dzieciom wybranych książek, Ośrodek został zgłoszony na stronie www.wielka-liga.pl.

Rodzicami, którzy zadeklarowali chęć czytania w ramach projektu były:

  • pani Ewa Kosińska,
  • pani Marzena Wilk,
  • pani Agnieszka Radecka.

Wśród wybranych książek znalazły się:
„Kopciuszek” - Hanny Januszewskiej,
„ Zajączek z rozbitego lusterka” – Heleny Bechlerowej,
„Najmilsi” – Ewy Schelburg – Zarembiny,
„Pilot i ja” – Adam Bahdaj,
„Karolcia” – Marii Krüger
„Przygody wróbelka Elemelka” – Hanny Łochockiej.

Dzieci: Patrycja Kosińska, Łukasz Wilk oraz Oskar Sawicki, zdaniem rodziców, chętnie słuchały czytanych bajek. Do rozwiązania testu, szukały odpowiedzi, po kilkakrotnym przeczytaniu fragmentów. Dzieci również pozytywnie wypowiadały się na temat przygód bohaterów z przeczytanych książek.