Dnia 20.04.2017r. odbyło sie szkolenie kadry i całego personelu Ośrodka w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacji zagrożenia. Wszyscy członkowie personelu zostali przeszloleni w zakresie:

  1. Rrozpoznawania czynników oraz identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci,
  2. Odpowiedzialnosci prawnek pracowników placówki, zwiazanych do podejmowania interwencji.
  3. Stosowania procedury "Niebieskiej Karty".

Dokument Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, został przesłany pracownikom mailowo, znajduje sie na stronie internetowej Ośrodka, załozona jest specjalna teczka "Chrońmy Dzieci". Został on także ptrzedstawiony na zebraniu rodziców, podpisany i zaakceptowany przez zebranych oraz członków Rady Rodziców.

Nieobecnym pracownikom na szkoleniu wszystkie informacje zostały przeslane mailowo, którzy podpiasli oswiadczenie o zapoznaniu sie z materiałami i dokumentem.

Indywidualne szkolenia nauczycieli i/lub kursy e- learning

Dnia 26.11.2016r. mgr Anna Stepień oraz mgr Malgorzata Szymała zostały przeszkolone w Stowarzyszeniu Pomocy "Iskierka" na temat tworzenia dokumentu, realizacji podstawowych standartów oraz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Mgr Anna Stepień aktywnie korzysta ze szkoleń e-learning na stronie "Platforma Edukacyjna dla profesjonalistów". Skonczyła kursy:

- Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
- Rozpoznanie symptomów krzywdzenia dziecka,
- Symptomy wykorzystania seksualnego, a zachowania seksualne dzieci i młodzieży,
- Dziecko- świadek szczególnej troski.