3 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "Odkrywcy Nieznanego Świata"
Hufiec ZHP Kąty Wrocławskie

W internacie, dla chętnych wychowanków z gwóch grup wychowawczych, powstała w tym roku szkolnym drużyna harcerska.  
Na zbiórkach prezentowane są postawy zachowań harcerzy. Odbywa się musztra - wychowanków zapoznano z zasadami organizacji zbiórki oraz formami rozpoczęcia i zakończenia wspólnych spotkań.
Podczas zbiórek wychowankowie:

 • zapoznali się z procedurą pomocy przedlekarskiej:
 • układaniem poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
 • przeprowadzaniem resuscytacji,
 • postępowaniach przy omdleniach i upadkach,
 • zasadami robienia opatrunku przy pomocy chusty trójkątnej,
 • opatrywania głowy, brody, kolana, dłoni, stopy,
 • poznali zasady unikania sytuacji konfliktowych, unikania przemocy,
 • określali kierunki świata na mapie i w terenie.
 • przewidywali zjawiska pogodowe.
 • powtarzali numery alarmowe.
 • uczyli się właściwego wzywania pomocy, przekazywania informacji o sobie, o poszkodowanym, o miejscu zdarzenia, o nieszczęśliwym wypadku.
 • uczyli się nadawania i rozpoznawania sygnału SOS alfabetem Morse'a.
 • uczyli się posługiwania lornetką.
 • opisywali zawartość apteczki pierwszej pomocy

hm Rafał Ćwikowski