Celem konkursu jest:

 • zachęcenie uczniów do starannego prowadzenia zeszytów,
 • motywowanie do pracy uczniów mniej dbałych
 • nagradzanie uczniów systematycznych i starannych. 

Kryteria oceniania zeszytów:

 • ogólny zewnętrzny wygląd,
 • właściwa liczba kartek,
 • podkreślone tematy,
 • staranne pismo,
 • prowadzony systematycznie,
 • podpisany imieniem, nazwiskiem, przedmiotem i klasą.

ROK SZKOLNY 2016/2017

I SEMESTR 

Udział w konkursie wzięło 16 uczniów.

I miejsce
Daniel Baliński i Paulina Speidelsbach

II miejsce
Dominika Karbowska i Daria Niesyczyńska

III miejsce
Patrycja Kosińska i Rozalia Jura

Wyróżnienie
Małgorzata Kosińska, Nikola Ząbkowska, Dawid Filip i Krzysztof Kotla

Organizator konkursu – Zofia Stuleblak


ROK SZKOLNY 2015/2016

II SEMESTR

W dniu 20.06.2016 r. został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy zeszyt przedmiotowy wśród uczniów naszego Ośrodka.

Uczniowie klas młodszych:

 • I miejsce – Krzysztof Kotla
 • II miejsce – Patrycja Kosińska
 • III miejsce – Nikola Ząbkowska

Wyróżnienia – Anna Zawadzka, Oskar Sawicki, Krystian Supernak

Uczniowie klas starszych:

 • I miejsce – Jan Skawiński
 • II miejsce – Paulina Speidelsbach
 • III miejsce – Krzysztof Migas

Wyróżnienia – Dominika Karbowska, Olga Wróbel, Daniel Baliński, Dawid Majewski, Daria Niesyczyńska

konkurs organizowała pani Zofia Stuleblak

I SEMESTR

28 stycznia 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy zeszyt przedmiotowy.W konkursie wzięło udział 12 ucznów.

I miejsce:

 • Olga Wróbel
 • Oskar Sawicki

II miejsce:

 • Anna Zawadzka

III miejsce

 • Mateusz Piskorski
 • Paulina Speidelsbach

Wyróżnienie:

 • Marek Grudzień
 • Michał Kaźmierczak
 • Jan Skawiński
 • Małgorzata Kosińska
 • Dominika Karbowska
 • Krzysztof Kotla
 • Nikola Ząbkowska

Nagrodzonym uczniom wręczono nagrody i dyplomy podczas apelu szkolnego.

Konkurs został zorganizowany przez panią Zofię Stuleblak.


ROK SZKOLNY 2014/2015

W dniu 14 stycznia 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy zeszyt przedmiotowy wśród uczniów Ośrodka.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do starannego prowadzenia zeszytów, motywowanie do pracy uczniów mniej dbałych, nagradzanie uczniów systematycznych i starannych.

Kryteria oceniania zeszytów:

 • ogólny zewnętrzny wygląd,
 • właściwa liczba kartek,
 • podkreślone tematy,
 • staranne pismo,
 • prowadzony systematycznie,
 • podpisany imieniem, nazwiskiem, przedmiotem i klasą.


Jury w składzie: pani Janina Gajewska i pani Zofia Stuleblak spośród 16 zeszytów wybrało 9 najbardziej starannych.

I miejsce:
• Olga Wróbel
• Krzysztof Kotala
II miejsce:
• Eryk Kozak
• Natalia Kozieł
III miejsce
• Patrycja Kosińska
• Dominika Karbowska
Wyróżnienie:
• Karol Bugajny
• Mateusz Piskorski
• Kamil Markiewicz

Nagrodzonym uczniom wręczono nagrody i dyplomy podczas apelu szkolnego.

konkurs przeprowadziła pani Zofia Stuleblak

 


ROK SZKOLNY 2013/2014

Cele konkursu:

 • zachęcenie uczniów do starannego prowadzenia zeszytów,
 • motywowanie do pracy uczniów mniej dbałych,
 • nagradzanie uczniów systematycznych i starannych.

Kryteria oceniania zeszytów:

 • ogólny zewnętrzny wygląd,
 • właściwa liczba kartek,
 • podkreślone tematy,
 • staranne pismo,
 • prowadzony systematycznie,
 • podpisany imieniem, nazwiskiem, przedmiotem i klasą.
   

25 czerwca 2014 roku został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy zeszyt przedmiotowy w II semestrze 2013/2014.

Jury w składzie: pani Janina Gajewska i pani Zofia Stuleblak spośród wielu zeszytów wybrało 11 najbardziej starannych.

I przyznało:

I miejsce:
Dominika Karbowska

II miejsce:
Mariusz Giżycki

III miejsce
Kacper Ciurkot

Wyróżnienie:
Anna Wąsala, Szymon Kłodnicki, Natalia Bak, Olga Wróbel, Daria Niesyczyńska, Oskar Sawicki, Oliwia Chiryk, Alicja Piróg.

Nagrodzonym uczniom wręczono nagrody i dyplomy podczas apelu szkolnego.

Konkurs został zorganizowany przez panią Zofię Stuleblak.
 

Tradycyjnie, po I semestrze,  wybraliśmy najładniejsze zeszyty uczniów naszej szkoły. konkurs został rozstrzygnięty 3. lutego 2014 roku. Jury w składzie: pani Honorata Nowacka, pani Renata Piróg, pani Zofia Stuleblak spośród wielu zeszytów wybrało osiem najbardziej starannych.

I miejsce
Dominika Karbowska klasa III pdp
Mariusz Giżycki klasa I pdp

II miejsce
Rozalia Jura klasa 4
Natalia Kozieł klasa II g

III miejsce
Marika Wrzeszcz klasa II g
Mateusz Piskorski klasa 4

Wyróżnienie
Anna Wąsala klasa IIpdp
Jakub Nowak klasa II pdp

Nagrodzonym uczniom wręczono nagrody i dyplomy podczas apelu szkolnego.

konkurs przygotowała pani Zofia Stuleblak


ROK SZKOLNY 2012/2013

Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do starannego prowadzenia zeszytów, motywowanie do pracy uczniów mniej dbających o zeszyty, nagradzanie uczniów systematycznych i starannych.

Kryteria oceniania zeszytów:

 • wygląd zewnętrzny,
 • właściwa liczba kartek,
 • podkreślone tematy,
 • staranne pismo,
 • systematyczność,
 • podpisanie imieniem i nazwiskiem z oznaczeniem klasy i przedmiotu.

W II semestrze udział w konkursie wzięło 13 uczniów.

Oceny zeszytów dokonała pani Zofia Stuleblak przyznając następujące miejsca:

I miejsce

Alicja Piróg klasa I - III PZ
Olga Wróbel klasa 4

II miejsce

Mateusz Piskorski klasa 3
Daria Niesyczyńska klasa 4

III miejsce

Anna Wąsala klasa I PZ

Wyróżnienia:

Natalia Bąk klasa 1 - 6
Szymon Kłodnicki klasa 3
Kacper Ciurkot klasa 1 - 6
Michał Kaźmierczak klasa 1 - 6
Rozalia Jura klasa 3
Kamil Markiewicz klasa I PZ
Anna Górecka klasa I - III PZ
Anna Bączek klasa I - III PZ
Mateusz Szul klasa I - III PZ
Bartłomiej Snopkowski klasa I - III PZ

Nagrodzonym uczniom wręczono nagrody i dyplomy podczas apelu szkolnego.

W pierwszym semestrze roku szkolnego udział w konkursie wzięło:

 • 8 uczniów Szkoły Podstawowej
 • 5 uczniów Gimnazjum
 • 7 uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Wyniki konkursu:

1 miejsce - Sylwia Kozłowska klasa IIIg

2 miejsce - Ania   Wąsala klasa I PZ

3 miejsce - Olga Wróbel klasa IV

wyróżnienia: Ania Bączek, Natalia Bąk, Mateusz Piskorski, Szymon Kłodnicki, Kacper Ciurkot.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy na apelu szkolnym.

Konkurs prowadzi pani Zofia Stuleblak


ROK SZKOLNY 2011/2012

Wyniki konkursu w II semestrze

I miejsce
Anna Wąsala klasa IIIga

II miejsce
Rozalia Jura klasa 2

III miejsce
Kacper Ciurkot klasa 1

wyróżnienia:
Marek Grudzień klasa 4
Izabela Spurgiasz klasa 5
Natalia Kozieł klasa 6
 Karol Bugajny klasa 6
Natalia Bąk klasa 1
Bartosz Kunysz klasa 6

konkurs przeprowadziła pani Zofia Stuleblak i pani Anna Stępień

Wyniki konkursu w I semestrze

Szkoła Podstawowa
I miejsce - Paulina Gawron klasa 6
II miejsce  - Karol Bugajny klasa 6
III miejsce - Mateusz Piskorski klasa 3
Wyróżnienia:  Natalia Kozieł klasa 6,  Izabela Spurgiasz klasa 5

Gimnazjum
I miejsce  - Sylwia Kozłowska klasa II c
II miejsce - Anna Wąsala klasa III a
III miejsce - Paulina Zgoda klasa III b
Wyróżnienia:  Przemysław Ligodziński klasa III a,  Kamil Markiewicz klasa IIIa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
I miejsce - Anna Bączek klasa II
II miejsce - Alicja Piróg klasa III
III miejsce - Adrianna Krawczyk klasa III
Wyróżnienia: Katarzyna Świtoń klasa III


Nagrodzonym uczniom wręczono nagrody i dyplomy podczas apelu szkolnego.

konkurs przygotowały pani Anna Stępień i pani Zofia Stuleblak


ROK SZKOLNY 2010/2011

Konkurs na najpiekniejszy zeszyt w tym roku rozstrzygany jest dwukrotnie - w I semestrze i II semestrze. Konkurs ten ma motywować uczniów do starannego prowadzenia zeszytów przedmiotowych. Pod uwagę jury w składzie p. Zofia Stuleblak i p. Anna Stępień wzięły: ogólny wygląd zeszytu, staranne prowadzenie lekcji, czystość i właściwą liczbę kartek.

 W drugim semestrze w konkursie brali udzial uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i przysposabiającej do pracy. Komisja w składzie p. Zofia Stuleblak i p. Anna Stępień rozstrzygnęła konkurs na dwóch poziomach, tj:szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej ze szkołą przysposabiającą do pracy.

Szkoła Podstawowa i kl.I-II PZ

I miejsce - K. Migas
II miejsce - K. Świtoń
III miejsce - M. Grudzień

Wyróżnienia: M. Niezabitowski, K. Markiewicz, P. Wysoczański, P. Morawski, M. Kaliszczak, B. Kotlik, B. Maciaszczyk, B. Kunysz.

Szkoła Gimnazjalna i kl. II-III PZ

I miejsce - A. Krawczyk
II miejsce - A. Wąsala
III miejsce - A. Karczmarz

Wyróżnienia: A. Kiełek, P. Ligodziński

W I semestrze w konkursie wzięło udział 15 - stu uczniów. Komisja przyznała trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia.

wyróżnienia
 Mateusz Kaliszczak
Kasia Świtoń
Paweł Wysoczański

I miejsce
Aneta Karczmarz, Ania Wąsala

II miejsce
Bartek Kunysz, Marek Grudzień

III miejsce
Paulina Gawron, Krzysztof Migas


ROK SZKOLNY 2009/2010

Konkurs na najpiękniejszy zeszyt prowadzony był również   w II semestrze roku 2009/2010, aby zachęcić uczniów do starannego prowadzenia zeszytów, motywowania do pracy uczniów mniej dbających o swoje zeszyty oraz aby nagradzać uczniów systematycznych i starannych. Komisja składająca się z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i pani Zofii Stuleblak wybierając najpiękniejsze zeszyty wzięła pod uwagę: ogólny wygląd zeszytu, właściwą liczbę kartek, podkreślone tematy lekcji, staranne pismo, systematyczność zapisów oraz podpisanie zeszytu nazwiskiem i imieniem oraz wskazanie przedmiotu i klasy.

Oto wyniki:

I miejsce
Ada Krawczyk klasa II PZ

II miejsce
Ala Piróg klasa I PZ

III miejsce
Ania Wąsala klasa IIg

Wyróżnienia
Kamil Paja klasa IV, Ania Bączek klasa IIIg, Krystian Majer klasa VI, Kasia Świtoń klasa IPZ, Krzyś Migas klasa IV

Dzieci za udział w konkursie otrzymały dyplomy.

konkurs ogłosiła i przeprowadziła pani Zofia Stulelak

 W I semestrze roku szkolnego 2009/2010 najpiękniejsze zeszyty mają:


I miejsce
Aneta Karczmarz - klasa I g

II miejsce
Krystian Majer - klasa VI

III miejsce 
Ania Wąsala - klasa IIg

wyróżnienia
Ala Piróg, Natalka Kozieł, Marek Grudzień, Olga Wróbel, Kasia Świtoń, Bartek Kotlik,  Krzyś Migas, Karolek Bugajny, Weronika Gałązka

Komisja oceniając zeszyty, brała pod uwagę: ogólny wygląd zewnętrzyn zeszytu, właściwą liczbę kartek, podkreślone tematy lekcji, staranne pismo, systematatyczne prowadzenie zeszytu, podpisanie zeszytu imieniem i nazwiskiem właściciela oraz wskazanie klasy i przedmiotu.

Za udział w konkursie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.

Konkurs we współpracy z Samorządem Szkolnym zorganizowała pani Zofia StuleblakW I semestrze roku szkolnego 2008/2009 najładniejsze zeszyty prowadzą:

I miejsce
Sylwia Kozłowska
Ania Wąsala

II miejsce
Ania Bączek

III miejsce
Agata Misterkiewicz

wyróżnienie:
Asia Orzyszek, Paulina Gawron, Natalia Kozieł, Krzysiek Migas, 
Marek Grudzień, Kinga Stokłosa, 
Mateusz Kaliszczak, Paweł Morawski, Paweł Wysoczański, Kasia Świtoń, Ala Piróg

za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy

 

Wyróżnienia:

 Mateusz Kaliszczak