"Nuty w przestrzeni"
to projekt edukacyjny realizowany w ramach "Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016" w priorytecie muzyka.

Muzyka pełni nieocenioną rolę w rozwoju każdego człowieka, wpływa na rozwój poznawczy, kształcenie zmysłów, intelektu, rozwijanie wyobraźni i aktywności. Muzyka przyczynia się do osłabiania wykluczeń społecznych, gdyż pozwala realizować marzenia, pozwala zmienić charakter i postępowanie człowieka. Umożliwia też odwrócenie uwagi skoncentrowanej na swoim „ja” w kierunku drugiego człowieka. Finalnie, muzyka uczy współpracy – harmonia dźwięków przekłada się w tym przypadku na harmonię współdziałania.

Tworzenie muzyki jest zazwyczaj procesem zbiorowym – wymaga wykształcenia podstawnych umiejętności współpracy. Odbiór muzyki, również posiada kontekst społeczny: nawiązuje się więź pomiędzy twórcą a odbiorcą, pomiędzy współsłuchaczami.

Założeniem projektu jest rozwój kompetencji społecznych poprzez oddziaływania muzyczne w odniesieniu do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z wrocławskich i podwrocławskich szkół specjalnych.

Realizacja proponowanego przedsięwzięcia odbywać się ma na terenie szkół w godzinach trwania zajęć lekcyjnych.

Proponowane działania to począwszy od stycznia 2016r. stałe comiesięczne krótkie formy o charakterze edukacyjnym, umożliwiające odbiór poprzez aktywną obserwację oraz współdziałanie.

W realizację zaangażowane są osoby od lat związane z edukacją specjalną oraz muzyczną.

W projekcie, opócz uczniów z naszego Ośrodka, uczestniczą również uczniowie ze:

 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 we Wrocławiu, ul. Wejherowska 28,
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 11 im Józefy Joteyko we Wrocławiu, ul. Kamienna 99/100,
 • Przedszkola Integracyjnego  Nr 125 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu ul. Ścinawska 10,
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Sybiraków w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 8.

PROGRAM/WYKONAWCY

Realizacja założenia dokonywać się będzie w oparciu o:

 • Warsztaty/mini koncerty:
  • zajęcia o tematyce ludowej oraz muzyka klasyczna.
  • Z przytupem po regionach Polski.
  • Klasyka z uśmiechem
 • Skrzypcowe pokazy - mini koncerty dzieci ze Szkoły Suzuki "Muzyczny zakątek" z Oleśnicy.

Zapraszamy do galerii: