W Ośrodku uczą się dzieci i młodzież z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
 • niepełno sprawnościami sprzężonymi,
 • autyzmem,

oraz

 • dzieci w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Szkoła prowadzi edukację na poziomie:

 • szkoły podstawowej,
 • gimnazjum,
 • szkoły przysposabiającej do pracy.

Szkoła Podstawowa

 • dla uczniów (od 6 do 18 roku życia) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

 • kształcenie zintegrowane – klasy I–III
 • kształcenie przedmiotowe – klasy IV–VI

Gimnazjum

 • dla uczniów (do 21 roku życia) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

obejmuje 3 – letni etap kształcenia.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • dla uczniów (do 24 roku życia) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ze sprzężeniami), umiarkowanym i znacznym,

obejmuje 3 – letni etap kształcenia.

zajęcia, w jakich uczestniczą uczniowie:

 • kulinarne,
 • ogrodnicze,
 • rękodzieło,
 • stolarskie.