OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA

Olimpiady Specjalne Polska to sportowa organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Cel Olimpiad Specjalnych

Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym oraz zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.

Misja Olimpiad Specjalnych

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Ta forma aktywności wpływa pozytywnie na rozwój sprawności fizycznej, daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczania radości i dumy z własnych sportowych osiągnięć. Uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych to również szansa na nowe przyjaźnie oraz możliwość pełniejszego włączenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczności lokalnej.

Filozofia Olimpiad Specjalnych

Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych dostosowanych, jeśli to niezbędne, do ich potrzeb i możliwości.

Motto Olimpiad Specjalnych

Mottem każdego olimpijczyka specjalnego są słowa przysięgi olimpijskiej wypowiadane w trakcie ceremonii otwarcia zawodów sportowych:

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku."

Dyscypliny sportowe w Olimpiadach Specjalnych

W Olimpiadach Specjalnych przyjęto podział na dwie grupy dyscyplin sportowych, w których zawodnicy Olimpiad Specjalnych mogą trenować i startować - dyscypliny sportowe oficjalne i popularne lokalnie.

Dyscypliny sportowe letnich Olimpiad Specjalnych w Polsce:

 • gimnastyka,
 • jazda konna,
 • azda na wrotkach,
 • lekkoatletyka,
 • piłka nożna,
 • pływanie,
 • trójbój siłowy,
 • tenis stołowy,
 • badminton,
 • koszykówka,
 • kajakarstwo,
 • bocce,
 • bowling,
 • kolarstwo,
 • tenis ziemny.

Dyscypliny sportowe zimowych Olimpiad Specjalnych w Polsce:

 • narciarstwo alpejskie,
 • narciarstwo biegowe,
 • łyżwiarstwo szybkie,
 • hokej halowy.