Informacje dla rodziców wychowanków internatu

 1. Internat przysługuje wszystkim, którzy w odpowiednim czasie złożyli podania o przyjęcie do internatu. Warunkiem zamieszkania w internacie jest zapoznanie się z zasadami i regulaminem obowiązującym w internacie oraz pisemne zobowiązanie się do ich przestrzegania (wychowanek i rodzic).
 2. Odpłatność za internat oraz wyżywienie należy regulować do dnia 5 każdego miesiąca.
 3. Numer konta SOSW: 15 15600013 2294 3692 4000 0001 z dopiskiem: za internat i wyżywienie, imię i nazwisko ucznia.
 4. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 8,50 zł. za jeden dzień.
 5. Nieobecność wychowanka należy zgłosić najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedniego (np. telefonicznie lub faxem na adres placówki).
 6. Rodzice /opiekunowie wychowanków ze specyficznymi problemami zdrowotnymi mają obowiązek zgłoszenia tego do Dyrektora SOSW.
 7. Na wszystkie wyjazdy z internatu (poza domem rodzinny), wychowanek musi posiadać pisemną zgodę rodziców.
  Wyjazd do domu w ciągu tygodnia wymaga pozostawienia informacji, o okresie nieobecności w internacie, w sekretariacie. Rodzic potwierdza telefonicznie przyjazd dziecka do domu.
 8. Zajęcia edukacyjno – rewalidacyjne są obowiązkowa w godz. 17 – 18.
 9. Przyjmowania gości w internacie od godz. 15 do 17 za zgodą wychowawcy.
 10. Wyjścia poza internat do godz. 17:00 po wcześniejszym odnotowaniu w zeszycie wyjść i złożeniu oświadczenia.
 11. Wychowankowie mogą używać prywatnych telefonów komórkowych w godz. 13.30 – 15.00 i 19.30 – 21.00
 12. W internacie obowiązuje cisza nocna w godz. 21.30 – 6.00. Na naukę czy oglądanie telewizji po godz. 21.30 wychowanek musi mieć zgodę wychowawcy pełniącego dyżur nocny.
 13. Przyjeżdżając do internatu wychowanek musi posiadać:
  • piżamę,
  • kapcie,
  • klapki pod prysznic
  • przybory toaletowe,
  • komplet naczyń stołowych (talerzyk, kubek, sztućce) obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki!
 14. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń grzewczych typu: czajniki, żelazka, farelki, kuchenki, opiekacze itp. Urządzeń kuchennych można używać tylko w kuchni pod kontrolą wychowawcy.
 15. Inne sprawy wyjaśnia REGULAMIN INTERNATU, z którym każdy wychowanek internatu będzie zapoznany. Do wglądu u wychowawców internatu.
 16. Telefony kontaktowe:
  • 71/ 7360374 – wychowawcy internatu
  • 71/316 96 91 – księgowość, sprawy związane z wyżywieniem
  • 71/ 316 69 51 – sekretariat
  • 71/736 03 72 - Dyrektor
 17. Rozkład dnia w internacie:
  • 6:00 - pobudka
  • 6:00 - 7:00 - toaleta
  • 7:00 - 7:30 - śniadanie
  • 8:00 – 13:10 - zajęcia w szkole
  • 13:10 - 13:30 - obiad
  • 13:30 - 15:00 - czas wolny do dyspozycji wychowanków
  • 15:00 - 17:00 – zajęcia indywidualne i grupowe, wyjścia rekreacyjne
  • 17:00 - 18:00 – zajęcia edukacyjno - rewalidacyjne
  • 18:00 – 18:30 – kolacja
  • 18.30 – 19.30 – zajęcia porządkowe
  • 19:30 – 21:00 – toaleta wieczorna
  • 21:30 – 6:00 - cisza nocna