Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę podczas prowadzonych badań ewaluacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy spełnia wszystkie wymagania w badanych obszarach na poziomie podstawowym i wszystkie wymagania na poziomie wysokim.


Szanowni Rodzice


W okresie od 4.03.2016 r. do 11.03.2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, który przez kilka dni będzie przyglądać się naszej placówce. Efektem pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. Ma ona na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest wypełnienie ankiety i wywiadu z rodzicami.

ankieta dla rodziców do pobrania

Wywiad z rodzicami wizytatorzy będą prowadzić 8. marca 2016 r. o godz. 14.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich.

Wnioski wypływające z ankiet i wywiadu będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Dziękujemy za włączenie się w ewaluację zewnętrzną i przekazanie swojej opinii na temat SOSW.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna SOSW