Uczniowie  biorą udział w programie "Rehabilitacja w wodzie z elementami pływania jako jedna z form stymulacji rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym".

Celem programu jest terapia ruchowa i nauka pływania w środowisku wodnym dla dzieci niepełnosprawnych według zasad koncepcji Hallwick.

Cele szczegółowe programu:

  • zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie,
  • wszechstronny rozwój organizmu,
  • wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych,
  • wdrażania do rozwijania swojej sprawności fizycznej,
  • kształtowania właściwej postawy ciała,
  • oswojenie z wodą - w tym nauczanie leżenia i poślizgów,
  • opanowania pływania elementarnego,
  • przekraczania barier powodowanych obawą przed niemożliwością wykonania zadania.

Zajęcia odbywają się cyklicznie od września  do czerwca  w Średzkim Parku Wodnym. Trwają każdorazowowo 2 godziny.

W zajęciach uczestniczy 12 uczniów.

Program realizują Pani Anna Grzywińska i Pani Honorata Nowacka.
Opiekę sprawują Pani Dominika Zielińska i Pani Elżbieta Cymerman.