Zapraszam do udziału w akcji
"Poczytaj mi mamo, tato, siostro, bracie ..."


Codzienne czytanie dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.

 Główne cele

 • kształtowanie u dzieci zainteresowań czytelniczych,
 • propagowanie literatury dziecięcej,
 • rozwijanie aktywności twórczej dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju słownictwa, wyobraźni
 • budowanie dobrych relacji między rodzeństwem i dziećmi i rodzicami.

Czytanie dzieciom jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem. Czytanie codziennie książki będzie  przyjemnością dla dzieci i rodziców  lub rodzeństwa.

 Udział w akcji deklarują rodzice i dzieci.

Rodzice/rodzeństwo zobowiązują się do codziennego, systematycznego czytania książki oraz prowadzenia zeszytu przeczytanych książek. W zeszycie mogą znaleźć się oprócz autora i tytułu książki/opowiadania również wspólnie  wykonana ilustracja.

Rodzice/rodzeństwo będą również zapraszani do szkoły, aby w klasie wszystkim dzieciom klasy, do której uczęszcza ich dziecko/rodzeństwo, czytać bajki wszystkim dzieciom.

 


ROK SZKOLNY 2017/2018


 W tym roku szkolnym udział w akcji zadeklarowali:

 • ..

15. listopada 2017 roku

Dziękujemy pani Agnieszce Sroce - mamie Julki, za przyjęcie zaproszenia do wzięcia udziału w akcji. Dzieci z klasy 1 - 3 oglądały książki o Kubusiu Puchatku i wybraly jedną z nich, którą właśnie przeczytała mama Julki. Uczniowie opowiadali o problemi Puchatka, radzili co ma robić a potem kolorowali obrazki z wizerunkiem Kubusia i jego przyjaciół. Na koniec podziękowali mamie Julki za miło spędzony czas. galeria 

24. października 2017 roku

Dziękujemy Pani Monice Gadawskiej za spotkanie. Mama Natalki czytała dzieciom bajkę o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach pt. „Wiosenne porządki” Dzieci oglądały książeczkę, odnajdowały na ilustracjach różne elementy oraz kolorowały obrazki. Uczniowie podziękowali pani Monice i wręczyli prezent wykonany podczas warsztatów ceramicznych. galeria 


ROK SZKOLNY 2016/2017


W tym roku szkolnym swój udział w akcji zgłosili:

 • Krzysiu Kotla i jego mama
 • Patrycja Kosińska i jej mama
 • Dorotka Orfin i jej mama
 • Lena Andrzejczak i jej mama
 • Oskar Sawicki i jego mama
 • Łukasz Wilk i jego siostra

Rodzice uczniów klasy 1 - 3 oraz 1 - 6 zapraszani są również do szkoły, aby czytać uczniom wybrane bajki.

19. maja 2017 roku

Dziękujemy Pani Ewie Kosińskiej za spotkanie w klasie 1 - 3. Mama Patrycji czytała dzieciom bajkę o Tomciu Paluszku. Uczniowie opowiadali o przygodach Tomcia, układalu puzzle oraz kolorowali obrazek.  galeria

8. maja 2017 roku

Dziękujemy pani Justynie Andrzejczak - mamie Leny, która czytała dzieciom bajkę o śpiącej królewnie. Dzieci uwaznie słuchały, pokazywały na ilustracjach królewnę, wróżki oraz królewicza, naśladowały konika oraz kolorowały obrazki i układały puzzle tematycznie związane z bajką.  galeria

20. stycznia 2017 roku

Dziękujemy pani Katarzynie Sowińskiej - mamie Dominika, za przyjęcie zaproszenia i czytanie bajki pt. "Tomcio Paluszek" dzieciom z klasy 1 - 6.   galeria

13. stycznia 2017 roku

Uczniowie z klasy 1 - 3 słuchali ładnego czytania opowiadań o zwierzętach. Były to "Mysia konferencja", "Lew i mysz" oraz "Wół i żaba". Bajki czytały pani Grażyna Dudziec i pani Jolanta Phan.  galeria

16. grudnia 2016 roku

Zaproszenie do głośnego czytania bajki dzieciom z klasy 3 - 6, przyjęła pani Agnieszka Radecka - mama Oskara. Dzieci wysłuchały tym razem bajki o smutnym losie dziewczynki z zapałkami.   galeria

9. grudnia 2016 roku

Dziękujemy pani Annie Biernat - cioci Ani Zawadzkiej i pani Agnieszce Kassan-Sroce za udział w akcji. Panie przyjęły zaproszenie i czytały dzieciom bajki o misiach.  galeria 1 - 6       galeria 1 - 3

18. listopada 2016 roku

Dziękujemy Pani Magdalenie Kotli – mamie Krzysia i Pani Monice Gadawskiej – mamie Natalii, które czytały dzieciom z klasy 1 – 3 oraz 1 – 6 bajkę pt. „Trzy świnki”. Dzieci z przejęciem słuchały o przygodach świnek i wilka, radziły świnkom, co mają zrobić, chwaliły pracowitość najstarszej świnki, omawiały ilustracje i kolorowały obrazki. Dzieci były bardzo szczęśliwe, że spędziły miło czas z mamami.     galeria 1 - 3       galeria 1 - 6


W roku szkolnym 2015/2016 udział w akcji zadeklarowali rodzice/dziadkowie:

 • Nikola Ząbkowska i jej mama Jowita Ząbkowska
 • Ania Zawadzka i jej ciocia Anna Biernat
 • Łukasz Sromek i jego dziadek Józef Kobyłecki
 • Oliwka Chiryk i jej mama Sylwia Krawczyk
 • Piotrek Witen i jego mama Joanna Witen
 • Krzysiu Kotla i jego mama Magdalena Kotla
 • Lena Andrzejczak i jej mama Justyna Andrzejczak
 • Oskar Sawicki i jego mama Agnieszka Spich
 • Dominik Sowiński i jego mama Katarzyna Sowińska
 • Patrycja i Małgosia Kosińskie oraz ich mama Ewa Kosińska
 • Kacperek Ciurkot i jego mama Małgorzata Kozarowicz

oraz rodzeństwo

 • Kacperek Ciurkot i Olga Wróbel
 • Patrycja Kosińska i Małgosia Kosińska
 • Dominika Karbowska i Marysia Karbowska
 • Natalia Michalczyk i Martyna Michalak

W ramach akcji "Poczytaj mi mamo, tato, siostro, bracie...." przez cały rok szkolny odbywały się spotkania w klasie 1 - 3 i 1 - 6. Rodzeństwo oraz rodzice dzieci głośno czytali wybrane bajki, sprawiając swoim pociechom (i sobie również) wielką radość.

Podsumowanie akcji odbyło się podczas Pikniku rodzinnego 4.czerwca 2016 roku - rodziny, biorące udział w akcji otrzymały podziękowania oraz dyplomy. galeria

Dziękuję pani Jolancie Phan - wychowawczyni klasy 1 - 3 i pani Dominice Zielińskiej - wychowawczyni klasy 1 - 6 za współpracę podczas organizowania spotkań.

organizator akcji Grażyna Dudziec

3. czerwca 2016 roku

Bajkę pt. "Królewna Śnieżka" czytała dzieciom z klasy 1 - 6 pani Małgorzata - mama Kacperka. Dzieci z uwagą słuchały o losach królewny, oglądały ilustracje w książce, przeliczały kwiatki i krasnoludki, pokazywały, gdzie jest królewna, domek krasnoludków..... Kolorowały również obrazki tematycznie związane z czytaną baśnią. Cieszyły się bardzo ze spotkania z panią Małgorzatą, najbardziej jednak zadowolony i dumny był Kacperek, że jego mama czytała dzieciom książkę. Na zakończenie spotkania dzieci pięknie podziękowały i wręczyły pani laurkę. galeria


13. maja 2016 roku
Tym razem uczniom z klasy 1 - 6 czytała mama Dominika - pani Katarzyna. Dzieci słuchały baśni pt. "Stoliczku, nakryj się", oglądały ilustracje i wyszukiwały wskazane elementy, odpowiadały na pytania, dotyczące treści baśni oraz kolorowały obrazki. Dominik oraz jego koleżanki i koledzy cieszyli się bardzo ze spotkania, podziękowali za nie pani Kasi i wręczyły piękną laurkę. galeria


17. marca 2016 roku

Pani Sylwia Krawczyk - mama Oliwki czytała dzieciom z klasy 1 - 6 bajkę pt. "O rybaku i złotej rybce". Dzieci z uwagą słuchały, potem rozmawiały o życzeniach, jakie spełniała rybka, pokazywały różne elementy na ilustracjach w książce oraz kolorowały obrazki. Na zakończenie spotkania podziękowały pani Sylwi i wręczyły jej kolorowe laurki. galeria


10. marca 2016 roku

Rodzice Nikoli również zgłosili swój udział w akcji "Poczytaj mi mamo, tato ....". Czytają Nikolce i jej młodszemu rodzeństwu w domu oraz przyszli do szkoły, aby poczytać baśń pt. "Ośla skórka" koleżankom i kolegom z klasy. Dzieci słuchały a potem opowiadały i rysowały o smutnych losach księżniczki, którą na szczęście odnalazł królewicz. Na koniec spotkania podziękowały gościom i wręczyły im kolorowe laurki. galeria


4. marca 2016 roku
Na spotkanie z uczniami klasy 1 - 3 przybyła pani Ania - ciocia Ani. Pani Ania czytała dzieciom bajkę braci Grimm pt. "O rybaku i złotej rybce". Dzieci uważnie słuchały bajki, odpowiadały na pytania, oglądały kolorowe ilustacje w książce, rozmawiały o tym, czy bogactwo jest ważne w życiu a także pokoloroway obrazki tematycznie związane treścią bajki. Na koniec serdecznie podziękowały pani Ani za wspólnie spędzony czas. galeria


21. stycznia 2016 roku
Pani Magda - mama Krzysia z ochotą przyjęła zaproszenie, aby czytać dzieciom z klasy 1 - 3 baśń braci Grimm pt. Czerwony Kapturek. Dzieci wysłuchały z uwagą o przygodach dziewczynki, udzielały jej i sobie rad, jak omijać niebezpieczeństwo. Dzieci ułożyły historyjkę obrazkową wg kolejności wydarzeń a następnie pomalowały obrazki. Na koniec spotkania serdecznie podziękowały pani Magdzie i wręczyły laurkę. Pani Magda, z uśmiechem zapewniała dzieci, że bardzo się cieszy ze spotkania w szkole. galeria


13. stycznia 2016 roku
W akcję czytania dzieciom włączyła się również pani Monika - mama Natalki. Dzieci wysłuchały pouczającej bajki pt. "Wilk i siedem koźlątek" i opowiadały o sytuacji, w jakiej znalazły się koźlątka. Następnie pokolorowały obrazki. Na zakończenie spotkania podziękowały mamie Natalki i wręczyły jej laurkę. galeria


11. grudnia 2015 roku
Gościem dzieci z klasy 1 - 6 była tym razem pani Justyna - mama Leny. Pani Justyna czytała dzieciom baśń braci Grimm pt. Mała Syrenka". Dzieci z uwagą słuchały i opowiadały o losach Syrenki, ułożyły historyjkę obrazkową wg kolejności wydarzeń oraz pomalowały obrazki. Na koniec serdecznie podziękowały mamie Leny za ładne czytanie i spędzony wspólnie czas. galeria


3. grudnia 2015 roku
W spotlkaniu uczestniczyła pani Agnieszka Spich - mama Oskara. Czytała dzieciom baśń braci Grimm pt. "Wilk i siedem koźlątek". Uczniowie z przejęciem słuchali historii koźlątek i udzielały im rad, jak powinny się zachować. Następnie ułozyły historyjkę obrazkową wg kolejności wydarzeń i polorowały obrazki. Podziękowały również mamie Oskara za spotkanie, wręczając jej własnoręcznie wykonaną laurkę. galeria


23. października 2015 roku
Uczniowie klasy 1 - 6 słuchali ładnego czytania baśni braci Grimm pt. "O czerwonym Kapturku". Baśń czytała im Olga - siostra Kacperka. Dzieci znają baśń o przygodach Czerwonego Kapturka, ale z uwagą słuchały, oglądały obrazki, odpowiadały na pytania lub pokazywały właściwe elementy na ilustracji oraz same pokolorowały obrazek. galeria


15. października 2015 roku

Uczniowie klasy 1 - 3 słuchali dzisiaj ładnego czytania baśni pt. "Mała Syrenka". Dzieci potem opowiadały o przygodach Syrenki oraz kolorowały obrazki.
Baśń czytała siostra Patrycji - Małgosia. Dziewczynki biorą udział w akcji "Poczytaj mi mamo, tato, siostro, bracie". Małgosia codziennie czyta książki swojej młodszej siostrze Patrycji. galeria