ROK SZKOLNY 2014/2015

Szkolny Konkurs Kaligraficzny się w czerwcu. Głównym celem konkursu było rozbudzenie w uczniach zainteresowania estetycznym, starannym pismem. Komisja w składzie: pani Jolanta Phan i pan Krzysztof Hausman, dokonując oceny prac brała pod uwagę: prawidłowy kształt liter małych i wielkich, właściwe łączenie liter, równomierne położenie liter, mieszczenie się w liniach, stosowanie jednolitych proporcji liter, stosowanie właściwych odstępów między literami i wyrazami, stosowanie jednolitego pochylenia liter, właściwe rozmieszczenie tekstu na kartce. Błędy ortograficzne i skreślenia obniżały punktację pracy.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Marika Wrzeszcz i Olga Wróbel
II miejsce: Natalia Kozieł i Małgosia Kosińska
III miejsce: Nikola Ząbkowska

Dyplomy i nagrody uczniowie odebrali na apelu szkolnym 25. czerwca 2015 roku.

Organizator konkursu: paniJolanta Phan


KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

O Mistrza Pióra

Konkurs odbył się z dniach: 19 - 20 czerwca 2012 roku.

Celami konkursu było:

 • Zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisania.
 • Rozbudzenie zainteresowania pismem.
 • Doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania.

Podczas pisania uczniowie mieli uwzględnić następujące elementy:

 • prawidłowe pisanie liter małych i liter wielkich,
 • właściwe łączenie liter łączenie bez przerywani,
 • utrzymywanie pisma w liniaturze,
 • nie wychodzenie poza linie i dociąganie do linii,
 • równomierne położenie liter,
 • stosowanie jednolitych proporcji liter,
 • stosowanie właściwych odstępów między literami i wyrazami,
 • stosowanie jednolitego pochylenia liter,
 • czytelność i estetyka.


Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: pani Grażyna  Dudziec, pani Jolanta Phan i pani Anna Wiaderna, dokonała oceny prac.
Z każdej klasy wyłonieni zostali uczniowie do nagród i dyplomów oraz jeden uczeń szkoły do nagrody o mistrza pióra.

Wyniki konkursu:


Mistrz Pióra - Anna Wąsala klasa IIIga

I miejsce
Mateusz Piskorski klasa 3
Paulina  Gawron klasa 6
Mateusz Szul klasaI PZ


II miejsce
Marek  Grudzień klasa 4
Małgosia Kosińska klasa 5
Sylwia Kozłowska klasa IIgc
Bartek Snopkowski klasa I PZ


III miejsce

Rozalia Jura klasa 2
Małgosia Wąsala klasa Igc
Anna Bączek klasa II PZ

Wyróżnienia
Kamila Żukowska klasa Igb
Krzyś Migas klasa Igb
Krzyś Sowiński klasa Iga
Ala Piróg klasa III PZ

konkurs przygotowała pani Jolanta Phan


O złote pióro Dyrektora Ośrodka

Konkurs odbył się po raz pierwszy w szkole. Celami konkursu było zwrócenie uwagi uczniów na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisania oraz doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego i estetycznego pisania. Konkurs został przeprowadzony dla każdej grupy wiekowej i polegał na przepisaniu na kartkach przygotowanego tekstu. Podczas przepisywania uczniowie mieli uwzględnić następujące elementy:

 • prawidłowe pisanie liter małych i wielkich
 • właściwe łączenie liter
 • równomierne położene liter
 • utrzymywanie pisma w liniaturze
 • stosowanie jednolitych proporcji liter
 • stosownie właściwych odstępów między literami i wyrazami
 • stosowanie jednolitego pochylenia liter.

Komisja w składzie pani Grażyna Dudziec i pani Jolanata Phan dokonała oceny prac.

Oto wyniki konkursu:

Złote pióro Dyrektora Ośrodka otrzymała uczennica klasy VI Paulinka Gawron.

1  miejsce:
Rozalia Jura klasa 2
Sylwia Kozłowska klasa IIgc
Krzysztof Migas klasa Igb
Anna Wąsala klasa IIIga
Anna Bączek klasa II PZ

2 miejsce:
Mateusz Piskorski klasa 2
Damian Bielka klasa VI
Radosław Żak klasa Igc
Paulina Zgoda klasa IIgb

3 miejsce:
Marek Grudzień klasa 4
Krystian Majer klasa Igb
Joanna Orzyszek klasa Igc
Weronika Muchorowska klasa IIgc
Mateusz Szul klasa I PZ
Marcin Pacuła klasa III PZ

konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Jolanta Phan