Dyrektor Ośrodka  - mgr Ewa Piotrowska

Organ prowadzący Ośrodek - Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa
 2. Gimnazjum
 3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 4. Grupa wychowawcza (internat)

W Ośrodku uczą się dzieci i młodzież:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • autyzmem.

Szkoła prowadzi edukację na poziomie:

 • Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 • szkoły podstawowej,
 • gimnazjum,
 • szkoły przysposabiającej do pracy.

 Budynek SOSW dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - posiada windę.

Mocne strony Ośrodka

 • mało liczne klasy – od 6 do 10 osób,
 • edukacja na podstawie IPET-ów
 • winda,
 • łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • gabinety terapeutyczne wyposażone w nowoczesne sprzęty,
 • internat z całodobowym wyżywieniem,
 • stołówka szkolna z możliwością dostosowania indywidualnej diety,
 • codzienny, bezpłatny dowóz busami szkolnym z miejscowości z gmin: Kąty Wrocławskie, Sobótka, Mietków, Kobierzyce, Kostomłoty oraz z Wrocławia
 • pomoc psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, pielęgniarki szkolnej,
 • wycieczki, warsztaty, imprezy,
 • zaangażowana kadra,
 • biblioteka,
 • bezpłatne podręczniki,
 • dobra lokalizacja.