lekcja muzyki na temat "Życie i twórczość Fryderyka Chopina" w pracowni ICIM prowadzona metodą Web Quest  - pani Jolanta Phan nauczycielka muzyki, pani Grażyna Dudziec nauczyciel bibliotekarz

scenariusz zajęć + karty pracy

prezentacja multimedialna "Życie i twórczość Fryderyka Chopina" 
wykonana podczas zajęć przez klasę II - III g
 

 
konkurs matematyczny - pani Grażyna Dudziec

konkurs dla klasy 1 - 3 i 1 - 6 przygotowany w formie prezentacji multimedialnej

konkurs dla klasy 4 - 6 i I - IIIg przygotowany w formie prezentacji multimedialnej

konkurs dla klasy Ig i II - IIIg przygotwany w formie prezentacji multimedialnej

 

konkurs "Zjednoczeni w różności" -  pani Helena Hanc

scenariusz

konkurs dla klas szkoły podstawowej przygotowany w formie prezentacji multimedialnej 

konkurs dla klas gimnazjalnych przygotowany w formie prezentacji multimedialnej